- Polityka prywatności -

– sklep –

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW SKLEPU

MINIKIWI FARM SP. Z O.O.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej https://minikiwifarm.com jest – MiniKiwi Farm Sp. z o.o. z siedzibą Chobienice 166, 64-212 Siedlec, adres korespondencyjny: ul. Sadowa 74, 64-200 Wolsztyn, NIP: 9231695395, tel.: +48 782 250 990, e-mail: info@minikiwifarm.com.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest realizacja zamówień składanych przez Klientów. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. obsługa reklamacji Klientów lub zapytań ofertowych,
2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami ze strony Klienta,
3. udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych,
4. cele statystyczne.
W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do informacji handlowych o swoich produktach i usługach.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług korzystania ze sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych, zgłaszanych zapytań za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub obsługi reklamacji jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach sprawozdawczych i statystycznych jest usprawiedliwiony cel Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową sprzedaży będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub każdorazowo do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów:
– świadczących usługi marketingowe lub kurierskie,
– uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– obsługi i realizacji płatności elektronicznych,
– świadczącym usługi informatyczne (np. hostingu),
– świadczących usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Celem realizacji praw Klient może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail: info@minikiwifarm.com.

 

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, adresu e-mail,  numeru telefonu, a w przypadku firmowych zamówień numeru NIP, jest wymogiem zawarcia umowy sprzedaży, złożenia zapytania lub obsługi reklamacji. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić Administratorowi zawarcie umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

10. PLIKI COOKIES
Administrator używa plików cookies. Zapisywane są one przez Administratora na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Daje to możliwość opracowywania statystyk strony. Mechanizm jednak nie pozwala na pobieranie danych osobowych Klientów w ten sposób.

 

Zamów już teraz pyszne owoce, soki i dżemy od MiniKiwi Farm!

Przejdź do sklepu

Masz pytania lub sugestie

- napisz do nas -

Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Minikiwi Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Chobienicach w celu obsługi mojego zapytania i przedstawienia oferty. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Więcej informacji tutaj.

Adres

MiniKiwi Farm Sp. z o.o.
Chobienice 166,
64-212 Siedlec, Polska

Dane

T: +48 782 250 990
E: info@minikiwifarm.com
www.minikiwifarm.com

Obserwuj nas:

NIP: 9231695395 / REGON: 361916251 / KRS: 0000565562
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy
Nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0411 0660