- Regulamin -

– sklep –

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIKIWI FARM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną https://minikiwifarm.com/ (dalej: „Sklep”) jest MiniKiwi Farm Sp. z o.o. z siedzibą Chobienice 166, 64-212 Siedlec, adres korespondencyjny: ul. Sadowa 74, 64-200 Wolsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000565562, NIP: 9231695395, REGON: 361916251. Dane kontaktowe sklepu internetowego: tel.: +48 782 250 990, e-mail: sklep@minikiwifarm.com
 2. Regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień składanych z wykorzystaniem sklepu internetowego, składania zapytań ofertowych oraz reklamacji. Sklep służy także prezentacji oferowanych przez właściciela Sklepu towarów, w tym zapoznanie się z cenami i dostępnością. W tym celu Sklep udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

a) REJESTRACJA

 1. Klient może dokonać zamówienia towaru zarówno logując się do Sklepu na Konto, jak i w wariancie zakupów bez konieczności logowania.
 2. Rejestracja Konta wymaga od Klienta wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta lub jego nazwę, adres e-mail, jego numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres zamieszkania i korespondencyjny Klienta. W procesie rejestracji konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, z kolei loginem jest jego adres e-mail. Rejestracja Konta wymaga także zaakceptowania przez Klienta pól wyboru Regulaminu i Polityki Prywatności, opcjonalnie Klient może zaznaczyć, że wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Konto umożliwia przeglądać historię złożonych zamówień i stopień realizacji.
 3. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Sklepem umowy oświadczenie usług. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Logowanie do Konta odbywa się przez podanie loginu (adres e-mail) oraz ustawionego hasła Klienta. Hasło to powinno zawierać 8 znaków, w tym min. jedną dużą literę i cyfrę. Hasło to można zmienić przez wybranie opcji „nie pamiętam hasła” przy próbie logowania i przeprowadzenia procesu resetowania hasła.
 5. Sklep dopuszcza zamawianie towarów za jego pośrednictwem w wariancie „zakupy bez logowania”. Wymaga to wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta lub jego nazwę, adres e-mail, jego numer telefonu oraz adres zamieszkania/siedziby Klienta, a także zaakceptowania przez Klienta pól wyboru Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient może zaznaczyć, że wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej.

b) ZAMÓWIENIE

 1. Klient składa zamówienie przez wybranie towaru/ów na stronie produktowej oznaczonych ikoną „koszyk” i wybranie dodania go/ich do koszyka, a kolejno zalogowanie do Sklepu lub wybranie wariantu „zakupy bez logowania” celem dokończenia procesu zamawiania. Klient może wybrać nieograniczoną ilość towarów do zamówienia (w ramach dostępności wskazanej na stronie produktowej), a w „koszyku” otrzyma podsumowanie wybranych towarów. Niektóre z towarów są oznaczone jako aktualnie niedostępne – brak na stanie.
 2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru towaru.

c) PŁATNOŚĆ

 1. Celem ukończenia zamówienia Klient będzie proszony o wskazanie sposobu płatności przez wybranie jednej z dwóch opcji – przelewu bankowego lub szybkiego przelewu online „przelewy24.pl”. Zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. W tytule przelewu należy użyć numeru zamówienia. Sklep nie realizuje zamówień w formie płatności za pobraniem.
 2. W razie posiadania kuponu rabatowego. Klient może go wykorzystać przez wpisanie kodu kuponu w miejscu podsumowania listy wybranych towarów. System Sklepu po weryfikacji kuponu rabatowego uwzględni go w rozliczeniu zamówienia, co będzie automatycznie odzwierciedlone przez zmianę ceny zamówienia lub dodanie innych opcji rabatowych w zależności od rodzaju kuponu rabatowego.
 3. Zamówienie zostanie złożone po zaznaczeniu opcji „kupuję i płacę” oraz pod warunkiem odznaczenia akceptacji pól Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności. Jest to jednoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży.
 4. Realizacja zamówień wymaga wpłaty. W razie dokonania zamówienia – wybrania opcji „kupuję i płacę” a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu czternastu (7) dni, zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach od dokonania zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonanie płatności.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone w formie automatycznej wiadomości e-mail. Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia po dokonaniu wpłaty i przejściu całej procedury zamawiania. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia przysługują mu inne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w tym prawo odstąpienia od umowy lub droga reklamacji.
 6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Sklep bez zbędnej zwłoki (na adres e-mail lub telefonicznie): a) poinformuje Klienta o anulowaniu zamówienia w całości (zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone i wpłacone środki podlegają zwrotowi) albo b) zaproponuje Klientowi anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem umowy sprzedaży lub świadczenia usług będą produkty lub usługi objęte pozostałą częścią tego zamówienia (w części niemożliwej do realizacji zamówienie to uważane będzie za niezłożone). W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sklepu propozycji anulowania zamówienia w części Klient może potwierdzić w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości.

d) DOSTAWA

 1. Wysyłka towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Do wartości zamówienia doliczane są koszty wysyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w procesie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową lub przez odbiór osobisty. W przypadku zainteresowania wysyłką dużej ilości towaru i konieczności przyjęcia wysyłki paletowej, Sklep prosi o składanie takich zapytań ofertowych na adres e-mail Sklepu. sklep@minikiwifarm.com
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. lientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dostarczenia towaru i wysłanie go na adres korespondencyjny MiniKiwi Farm Sp. z o.o. – ul. Sadowa 74, 64-200 Wolsztyn lub e-mail: sklep@minikiwifarm.com. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, tj.

  …………………………                                                                                                                           Data, miejscowość

  Dane konsumenta

                                                                                                                               MiniKiwi Farm Sp. z o.o.

  Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży na podstawie zamówienia nr ……………………., dostarczonego w dniu ……………………………..

  ……………………………………….

  Podpis konsumenta

 2. Sklep informuje, iż prawo odstąpienia od umowy powołane w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia. W razie krótkiego terminu przydatności Sklep poinformuje o tym na stronie produktowej.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu wskazano inny sposób).

 

IV. REKLAMACJE I POZSĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Reklamacje, w tym wynikające z wad towaru oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu, należy kierować na adres sklep@minikiwifarm.com lub adres korespondencyjny:ul. Sadowa 74, 64-200 Wolsztyn.  Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Korespondencja z Klientem odbywa się droga elektroniczną jeżeli tą drogą Klient dokonał zgłoszenia reklamacji lub na podany adres do korespondencji pisemnej.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu dostarczenia wadliwego w myśl przepisów prawa towaru, Klient winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (lub e-mail), datę zakupu i stwierdzenia wady, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu lub w inny sposób udowodnić wadliwość towaru (np. zdjęcia) oraz wskazać na dowód zakupu (np. faktura VAT, paragon lub inne). Klient ma obowiązek przedstawić żądanie dotyczące reklamowanego z tytułu rękojmi towaru. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do funkcjonowania Sklepu Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta. W tym celu Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, kierując oświadczenie na adres e-mail: sklep@minikiwifarm.com.
 2. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Sklep na podany adres e-mail generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sklep może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Klientowi umowę o świadczenie usług, co oświadczy Klientowi poprzez wiadomość e-mail.
 4. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności umieszczonej na stronie Sklepu.
 6. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby funkcjonował on w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Sklepie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego, a znak towarowy Sklepu jest zastrzeżony.
 8. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zamów już teraz pyszne owoce, soki i dżemy od MiniKiwi Farm!

Przejdź do sklepu

Masz pytania lub sugestie

- napisz do nas -

Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Minikiwi Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Chobienicach w celu obsługi mojego zapytania i przedstawienia oferty. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Więcej informacji tutaj.

Adres

MiniKiwi Farm Sp. z o.o.
Chobienice 166,
64-212 Siedlec, Polska

Dane

T: +48 782 250 990
E: info@minikiwifarm.com
www.minikiwifarm.com

Obserwuj nas:

NIP: 9231695395 / REGON: 361916251 / KRS: 0000565562
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy
Nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0411 0660